Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Oznamy pre obyvateľov

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV

Január 2017

12. 01. 2017 (štvrtok), 18.00 h
Ako sa žije na Novom Zélande. Prednáška športovca, geografa, cestovateľa a dobrodruha Juraja Dedinského, ktorý tam strávil štvrť roka.
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava – Devínska Nová Ves

21.01. 2017 (sobota), 9.00 h
Kurz lyžovania pre úplných začiatočníkov. Ak ste ešte nikdy nestáli na lyžiach, tak teraz máte ideálnu možnosť naučiť sa základy zjazdového lyžovania.
Miesto: Kamzík/Pezinská Baba/Zochova chata (podľa aktuálnej situácie)

28. 01. 2017 (sobota), 9.00 h  
Sánkovačka. Preteky na saniach a na netradičných ,,spúšťadlách“
Miesto: Dendropark, Ul. P. Horova, Devínska Nová Ve

ONLINE TLMOČNÍK

Vážení nepočujúci občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve mestského úradu môžete komunikovať s našimi pracovníkmi aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať aj mimo nášho mestského úradu, pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.


Dotazník pre suburbánnu zónu (obec Devín)

Študent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Milan Bednárik píše bakalársku prácu na tému "Fenomén zelených vdov v suburbánnej zóne Bratislavy". Téma sa dotýka obce Devín a dotazník je určený pre dobrovoľne nezamestnané ženy a ženy na materskej dovolenke, ktoré žijú s manželom/partnerom.

Dotazník môžete vyplniť TU.


KLIENTSKÉ CENTRUM ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Upozorňujeme občanov, že do nových priestorov sa presťahujú z pôvodných adries viaceré štátne úrady, ako napríklad :

 

  • Krajský dopravný inšpektorát Bratislava (z doterajšej adresy na Kopčianskej)
  • odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava (z doterajšej adresy na Staromestskej)
  • oddelenia dokladov v okrese Bratislava I a v okrese Bratislava III (z doterajších adries na Sasinkovej a Vajnorskej)

 

 

Podrobné info nájdete v priloženom dokumente >>

 

Ponuka bezplatných služieb spoločnosti západoslovenská distribučná, a.s.

V rámci tejto služby bude spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam odporúčaných elektrikárov pre širokú verejnosť, ktorí splnia stanovené kritériá. Základné údaje pre elektrikárov sú uvedené na priloženom letáku, všetky podrobné informácie sú zverejnené na www.zsdis.sk/elektrikari.

Táto služba dáva šancu kvalitným živnostníkom a firmám, ktorí realizujú elektroinštalačné práce vo Vašej obci, ešte viac sa zviditeľniť a rozšíriť svoju klientelu. Pre nadviazanie spolupráce s našou spoločnosťou je potrebné, aby sa elektrikári prihlásili.

Pre občanov sú stále pripravené bezplatné aplikácie:

ZSD - DISTRIBÚCIA ELEKTRINY PRIAMO K VÁM a SMS - PORUCHY.

Staňte sa odporúčaným elektrikárom >>


 

burza nápadov k občianskemu rozpočtu

Bratislavčania môžu od 1. júna do 31. júla tohto roka posielať svoje návrhy do Burzy nápadov, prvej etapy Občianskeho rozpočtu. Zaslané nápady posúdia odborní garanti a následne Rada pre Občiansky rozpočet pre rok 2016.

„Občiansky rozpočet sa bude realizovať aj tento rok. Fungovanie tohto mestského projektu sme však upravili tak, aby odrážal skutočné projekty, o ktoré majú Bratislavčania záujem a ktoré je aj možné zrealizovať," povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Jeho fungovanie v závere roku vyhodnotíme, aby sme ho v budúcnosti, v prípade potreby, vedeli ešte viac upraviť v prospech Bratislavčanov," doplnil primátor.

Obyvatelia môžu posielať podnety súvisiace s dopravou, životným prostredím, kultúrou, športom, sociálnou pomocou a sociálnymi službami nielen prostredníctvom formulára na webovej stránke mesta, ale rovnako aj prostredníctvom formulárov umiestnených v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte hl. mesta. V uvedených kapitolách rozpočtu mesta sú vytvorené osobitné podkapitoly pre Občiansky rozpočet. „Cieľom tohto špeciálneho rozpočtu je, aby sa obyvatelia podieľali na rozvoji mesta, na rozdelení mestských financií a zvýšila sa úroveň spolupráce občanov so samosprávou," povedala námestníčka primátora Iveta Plšeková, ktorá má Občiansky rozpočet v gescii.

„Nechceme občanom sľubovať nereálne projekty, na ktoré mesto jednoducho nemá financie. Chceme, aby projekty, ktoré si občania vyberú, boli aj skutočne zrealizované. Preto žiadam Bratislavčanov, aby sa do Občianskeho rozpočtu zapojili, lebo čím viac občanov vyjadrí svoj postoj k tomu, čo v Bratislave chýba, tým efektívnejšia bude realizácia víťazných projektov," vyzval Bratislavčanov primátor Nesrovnal na zapojenie sa do Burzy nápadov.

Po uzavretí Burzy nápadov všetky prijaté podnety posúdia odborní garanti. Po tom, ako garanti pripravia stanoviská k jednotlivým návrhom občanov, posúdi ich Rada pre Občiansky rozpočet a na jeseň nasleduje ich verejné prerokovanie. Následne sa uskutoční verejné hlasovanie o vybraných projektoch elektronickou aj papierovou formou. Víťazné projekty budú realizované z prijatého rozpočtu na rok 2016.

Formulár k Burze nápadov >>

 

PROGRAM MESTSKEJ KNIŽNICE

Informácie nájdete aj na www.mestskakniznica.sk alebo na Facebooku.

Mestská knižnica v Bratislave sa v októbri zapojí do festivalu BLAF debatou o komiksových knihách, knihovníkov pozveme na seminár, pripomenieme si narodenie Ľ. Štúra, deťom ponúkneme operu, divadlá, čítačky a workshopy, seniorom počítačovú školu. Tento mesiac oslavujeme 115. výročie založenia.
Takmer každý deň ponúkame nejaký program na rôznych oddeleniach. Srdečne pozývame.

Mestská knižnica sa chce poďakovať všetkým, ktorí nám darovali knihy. V roku 2015 sme vďaka vám obohatili naše fondy o 1779 kníh.


Prírodovedný krúžok pre deti Vlčatá

Hlavnou náplňou krúžku je poznávanie živočíchov a rastlín, porozumenie spôsobu ich života, ako i vzájomným vzťahom medzi nimi. Deti si budú môcť osvojiť základy environmentálneho zmýšľania tak, aby sa stalo prirodzenou súčasťou ich správania. Prírodu budú poznávať formou interaktívnych prednášok (obohatených o rôzne pomôcky - hlasové ukážky, prírodniny, preparáty a pod.), premietaní, ale aj stretnutí so živými zvieratkami a rastlinkami. Súčasťou krúžku budú náučné výlety do prírody a múzeí, tvorivé aktivity rozvíjajúce v deťoch manuálnu zručnosť a kreativitu (výroba kŕmidiel a búdok pre vtáky, netopiere a iné zvieratá, využitie rastlinných plodov, pestovanie bylín a pod.). V dohodnuté dni si budú môcť doniesť svojich domácich maznáčikov. Pri jednotlivých témach budú deti pracovať aj s literatúrou, ktorú si budú môcť vypožičať.

  • kedy: 2x mesačne: piatky o 16:00

(prvé stretnutia: 5.2., 19.2., 4.3., 18.3)

  • kde: Mestská knižnica v Bratislave, Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1
  • krúžok je bezplatný, pre deti od 6 rokov
  • vedie ho zoológ Mgr. Juraj Čačaný a Mgr. Lucia Gucmanová

- viac info nájdete na podujatia.detska@mestskakniznica.sk a tel. čísle 02/20301035


Z organizačných dôvodov prosím záujemcov, aby sa nahlásili na krúžok vopred (buď mailom alebo telefonicky).

__________________________________________________________________________

Čitatelia pozitívne reagovali na zverejnenie zoznamov nových kníh na našom webe a niektorí si prajú dostávať knižné novinky elektronickou poštou. Ak si želáte aj vy byť raz mesačne informovaný/á o knižných novinkách v MKB, pošlite mail na marta.markova@mestskakniznica.sk.

___________________________________________________________________________

Pod knižnicou (Klariská 16)

Mestská knižnica v Bratislave ponúka novozrekonštruovaný suterénny priestor na spoluprácu v oblasti kultúry a vzdelávania. Priestor s kapacitou cca 60 - 100 miest na sedenie, s jedným väčším (3,7 x 4,5 m) a jedným malým pódiom (2 x 3 m), je vhodný na čítačky, besedy, prednášky, semináre, workshopy, výstavy, komornejšie koncerty či divadelné predstavenia. Ponuka je určená predovšetkým inštitúciám, občianskym združeniam či jednotlivcom pôsobiacim v oblasti kultúry a vzdelávania, ktorí hľadajú priestory v centre mesta na prezentáciu svojich aktivít či projektov. Knižnica vie poskytnúť priestory, súčinnosť a pomoc pri propagácii, nie však finančné zdroje.

kontakt:
dramaturgia@mestskakniznica.sk
bratislava@mestskakniznica.sk


 

Podrobnejšie informácie: www.mestskakniznica.sk

Náučné prednášky pre deti a mládež >>

Workshopy >>

Nakresli si svoj komiks >>

Čítanie pre najmenších >>

 


Oznamujeme vám, že MČ Čunovo uviedlo do užívania svoju časť cyklistickej cestičky, ktorú dokončilo v rámci projektu Eurovelo 6. Naša MČ Devín bude súčasťou projektu Eurovelo v budúcnosti, v súčasnosti je projekt v štádiu riešenia. 

Eurovelo >>

 

  • Na stránke www.VyhodnaEnergia.sk si môže každý občan skontrolovať ceny energie a plynu od jednotlivých dodávateľov. Stránka je nezávislá a nemá za úlohu propagovať niektorého konkrétneho dodávateľa elektriny alebo plynu. Každý občan ocení, že si môže jednoducho overiť, ktorý dodávateľ elektriny a plynu je naozaj najlacnejší a za akých podmienok. 
  • Ponuka služieb Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. (doc1doc2)

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku