Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Návrhy VZN

POUČENIE K NÁVRHOM VZN (PDF) 

 

PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ (DOC)

______________________________________________________________

Návrh VZN č. 2 / 2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2017 (pdf)

_______________________________________________________________

Návrh VZN >>

______________________________________________________________


Návrh VZN >>

Textová časť >>

Výkres č. 4 >>

Výkres č. 9 >>

 

 

 

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku